Vrácení

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zásilka v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy má prodávající (dodavatel) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením předmětného zboží, a to dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku. Prodávající (dodavatel) je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Vrácené peněžní prostředky zašleme zpět na bankovní účet spotřebitele.
 

Vrácení zboží

Zakoupené zboží zkoušejte výhradně na spodní prádlo. Pokud jste obdrželi výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí nebo barvou, můžete výrobek vrátit. Je pouze nutné zboží poslat ve stejném obalu nebo jemu podobnému, aby se zabránilo poškození. Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem balte do krabice (větší než je podprsenka), košíčky neprolamujte. Výrobek musí být nenošený, nepraný, v původním stavu, se všemi visačkami a cedulkami.  V případě nedodržení pokynů pro vrácení zboží Vám zboží bude zasláno zpět na vlastní náklady nebo bude ze zaplacené hodnoty zboží stržena procentuální hodnota dle rozsahu poškození. Ušpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nelze vrátit. Peníze zašleme zpět na váš bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. 

Příliš malá krabička nebo obálka způsobí zničení bezešvého koše!    
Příliš malá krabička způsobí zničení podprsenky 

Takto vypadá podprsenka, která byla vrácena v příliš malé krabici
Takto vypadá podprsenka, která byla vrácena v příliš malé krabičce

 Krabice vhodná pro poslání podprsenky/ plavek
 Podprsenka NESMÍ MÍT PROLOMENÉ KOŠÍČKY 
Krabice vhodná pro poslání podprsenky/plavek 

 

 

Reklamace

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím, činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Životnost zboží není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupeným zbožím. Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným zacházením, mechanickými vlivy nebo špatnou údržbou- praní.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která obsahuje údaje o zákazníkovi a učiněné objednávce. Reklamace bude vyřízena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz kupujícímu.

 

Adresa pro vrácení zboží

Timo s.r.o.
K výtopně 1889
412 01 Litoměřice

Podrobnější informace o výměně, vrácení či reklamaci naleznete v obchodních podmínkách.