Zaregistrováním k odběru newsletteru uděluje zákazník souhlas se zařazením e-mailové adresy do databáze společnosti Timo s.r.o. a k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu). Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv odvolat.