Výmena a vrátenie

Odstúpenie od zmluvy

Pre objednávky odoslané do 31. 8. 2014 predlžujeme lehotu na vrátenie na 30 dní.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (zásielka v internetovom obchode), má Kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru. V odstúpení od zmluvy treba uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 30-dňovej lehoty. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci (dodávateľ) právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením predmetného tovaru, a to podľa § 53 ods. 10 občianskeho zákonníka. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Vrátené peňažné prostriedky zašleme späť na bankový účet spotrebiteľa alebo poštovou zloženkou spoplatnenou podľa sadzobníka českej pošty (aktuálne 35 Kč).
 

Výmena a vrátenie tovaru

Kúpený tovar skúšajte výhradne na spodnú bielizeň. Ak ste dostali výrobok, ktorý vám nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou, zašleme vám výrobok nový. Je iba nutné tovar poslať v rovnakom obale alebo jemu podobnom, aby sa zabránilo poškodeniu. Všetky podprsenky a plavky s vystuženým bezšvovým košom baľte do škatule, košíčky neprelamujte.  Výrobok musí byť nenosený, nepraný, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a ceduľkami.  V prípade nedodržania pokynov pre vrátenie alebo výmenu tovaru vám tovar bude zaslaný späť na vlastné náklady alebo bude zo zaplatenej hodnoty tovaru strhnutá percentuálna hodnota podľa rozsahu poškodenia. Ušpinená bielizeň a tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom nebude vymenený alebo prípadná reklamácia nebude uznaná. Výmena tovaru bude vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia vráteného, veľkostne nevyhovujúceho tovaru. Účtované vám bude iba poštovné a prípadný rozdiel medzi kúpnou cenou pôvodného a nanovo objednaného tovaru. V prípade vrátenia tovaru zašleme peniaze späť na váš bankový účet alebo poštovou zloženkou na vašu adresu. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 14 dní od odstúpenia.
 

Reklamácia

Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim, je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, po ktoré bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota. Životnosť tovaru nie je zhodná so záručnou lehotou, ale závisí od frekvencie a spôsobu používania, ošetrovania a celkového zaobchádzania so kúpeným tovarom. Záruka sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným zaobchádzaním, mechanickými vplyvmi alebo zlou údržbou (pranie).

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe veci (faktúru), ktorá obsahuje údaje o zákazníkovi a uskutočnenej objednávke. Reklamácia bude vybavená opravou tovaru, výmenou tovaru alebo vrátením peňazí kupujúcemu.

Adresa na výmenu alebo vrátenie tovaru

Timo s.r.o.
Internetový obchod
Podvinný mlýn 1418/2
190 00 Praha 9

Podrobnejšie informácie o výmene, vrátení či reklamácii nájdete v  obchodných podmienkach.