Vrátenie tovaru

Kúpený tovar skúšajte výhradne na spodnú bielizeň. Ak ste dostali výrobok, ktorý vám nevyhovuje veľkosťou alebo farbou, môžete nám ho vrátiť do 14 dní od prijatia. Je iba nutné tovar poslať v rovnakom obale alebo jemu podobnom, aby sa zabránilo poškodeniu.

Ako tovar zabaliť? 

  • Všetky podprsenky a plavky s vystuženým bezšvovým košíkom baľte do krabice (väčšej než je podprsenka), košíčky neprelamujte.
  • Výrobok musí byť nenosený, nepraný, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a ceduľkami.
  • V prípade nedodržania pokynov pre vrátenie tovaru vám tovar bude zaslaný späť na vlastné náklady alebo bude zo zaplatenej hodnoty tovaru strhnutá percentuálna hodnota podľa rozsahu poškodenia.
  • Zašpinenú bielizeň a tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom nie je možné vrátiť alebo prípadná reklamácia nebude uznaná.

Ako prebehne výmena či vrátenie peňazí?

Peniaze zašleme späť na váš bankový účet najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Potřebujete jinou velikost nebo střih?

Nevyhovující zboží nám vraťte a vytvořte si novou objednávku. 

Reklamácia

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim, trvá 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota. Životnosť tovaru nie je zhodná so záručnou lehotou, ale závisí od frekvencie a spôsobu používania, ošetrovania a celkového zaobchádzania s kúpeným tovarom. Záruka sa vzťahuje iba na nedostatky, ktoré vznikli preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním, nevhodným zaobchádzaním, mechanickými vplyvmi alebo zlou údržbou a praním. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe veci (faktúru), ktorá obsahuje údaje o zákazníkovi a urobenej objednávke. Reklamácia bude vybavená opravou tovaru, výmenou tovaru alebo vrátením peňazí kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (zásielka v internetovom obchode), má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci (dodávateľ) právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením predmetného tovaru, a to podľa § 53 ods. 10 Občianskeho zákonníka. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Vrátené peňažné prostriedky budú zaslané späť na bankový účet spotrebiteľa.

 

Adresa pre vrátenie tovaru alebo reklamáciu

Timo s.r.o.
E-shop
K výtopně 1889
412 01 Litoměřice

Podrobnejšie informácie o vrátení či reklamácii nájdete v obchodných podmienkach.