Vrácení zboží

Zakoupené zboží zkoušejte výhradně na spodní prádlo. Pokud jste obdrželi výrobek, který vám nevyhovuje velikostí nebo barvou, můžete nám ho vrátit do 14 dnů od obdržení na vlastní náklady. Je pouze nutné zboží poslat ve stejném obalu nebo jemu podobnému, aby se zabránilo poškození. 

Jak zboží zabalit?

  • Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem balte do krabice (větší než je podprsenka), košíčky neprolamujte.
  • Výrobek musí být nenošený, nepraný, v původním stavu, se všemi visačkami a cedulkami. 
  • V případě nedodržení pokynů pro vrácení zboží vám zboží bude zasláno zpět na vlastní náklady nebo bude ze zaplacené hodnoty zboží stržena procentuální hodnota dle rozsahu poškození.
  • Zašpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nelze vrátit nebo případná reklamace nebude uznána. 

Jak proběhne vrácení peněz?

Peníze zašleme zpět na váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží.

Potřebujete jinou velikost nebo střih?

Nevyhovující zboží nám vraťte a vytvořte si novou objednávku. Nové zboží tak dostanete rychleji než zpracujeme vrácený balíček.

Reklamace

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Životnost zboží není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupeným zbožím. Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným zacházením, mechanickými vlivy nebo špatnou údržbou a praním. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která obsahuje údaje o zákazníkovi a učiněné objednávce. Reklamace bude vyřízena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zásilka v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající (dodavatel) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením předmětného zboží, a to dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku. Prodávající (dodavatel) je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Vrácené peněžní prostředky budou zaslány zpět na bankovní účet spotřebitele.

 

Adresa pro vrácení zboží nebo reklamaci

Timo s.r.o.
E-shop
K výtopně 1889
412 01 Litoměřice

Podrobnější informace o vrácení či reklamaci naleznete v obchodních podmínkách.