Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2023 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.timo.cz

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je obchodní společnost Timo s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9; IČO: 096 20 052, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339108.

Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Timo s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění, a to s účinky do budoucna, tedy případná změna neovlivní právní poměry mezi účastníky nastalé před takovou změnou.

Kupní smlouva 

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde pro nemožnost plnění odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, formou kliknutí na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Nebude-li objednávka řádně a včas uhrazena, a to ani do tří (3) dnů ode dne jejího závazného odeslání, máme jako prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.timo.cz.

Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím na internetových stránkách www.timo.cz uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.timo.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

Zboží je možné platit buď (i) platební kartou on-line - prostřednictvím platební brány ComGate, nebo (ii) na dobírku – v takovém případě objednané zboží kupující uhradí při převzetí zásilky dopravci. Při osobním odběru zboží (iii) ve firemních prodejnách Timo uhradí zákazník zboží platební kartou on-line (platba předem) - prostřednictvím platební brány ComGate.

Cena dobírky je 52 Kč/ 2 EUR.

Poplatek za dobírku je po dobu nedostupnosti platby kartou zrušen.

Dodací podmínky

Prodávající vyřizuje objednávky odesláním zpravidla do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající ovšem neodpovídá za dodržení lhůty, a to zejména v situaci, kdy vlivem velkého zájmu o výprodejové zboží dojde ke zpoždění dodání zásilky. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání zboží.

Zboží je kupujícímu dodáváno dle jeho výběru buď (i) k osobnímu odběru na firemních prodejnách Timo, nebo (ii) prostřednictvím dopravce, který kupujícího předem kontaktuje a domluví čas osobního předání balíku. O případném zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. Z technických důvodů je možno osobně odebrat v prodejně Timo maximálně 3 kusy zboží.

Náklady na dodání zboží činí:
0,- a) v případě osobního odběru zboží ve firemních prodejnách Timob) při nákupu nad 1 999 Kč/ 82 € (pro Slovenské zákazníky) nebo c) během mimořádné akce "Poštovné zdarma" nad určitou částku. Poštovné zdarma dle bodu c) nelze kombinovat se slevovým voucherem  Věrnostního programu Timo. 

114 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL;
109 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty;
85 Kč 
v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby GLS;
62 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna;
3,99 EUR v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby Pošta bez hranic na Slovensko.

Ve všech cenách jsou zahrnuty náklady na výběr dobírky.

Věrnostní program

Vážíme si našich zákazníků, a těch pravidelných úplně nejvíc. Proto můžete získat 8 Kč na další nákup za každých utracených 100 Kč. Díky věrnostnímu programu vám z každé objednávky pošleme 8 % na váš zákaznický Timo účet. Kredity můžete sbírat, použít je hned při dalším nákupu, případně je někomu věnovat jako dárkový poukaz.

Jak to funguje?

K využívání věrnostního programu je potřeba nakupovat přihlášený do vašeho zákaznického účtu. Kredity ze zaplacené objednávky vám na něj přičteme po dvaceti (20) dnech. To proto, že máte nárok do čtrnácti (14) dní zboží vrátit.

Věrnostní program se zatím vztahuje pouze na zboží zakoupené prostřednictvím objednávky učiněné přes náš e-shop, ale už teď se těšíme, že ho budete moct využít i na prodejnách.

Ve vašem zákaznickém účtu můžete sledovat stav svých kreditů a přeměnit je v poukaz. Ten pak můžete využít v našem e-shopu v prvním kroku objednávky. Platnost poukazu je šest (6) měsíců od jeho vytvoření.

Poukaz je možné uplatnit na nákup nad 599 Kč (počítaných bez dopravy).

Podmínkou pro využívání výhod věrnostního programu je odebírání newsletteru. Ale to vám jistě nevadí – aspoň budete první, kdo uvidí naše nové kolekce, akce a další novinky.

Poukaz není možné uplatnit na produkty ve výprodeji, akční zboží a na produkty. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevovými kupony ani s akcí „POŠTOVNÉ ZDARMA“.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte jako kupující – spotřebitelé (ne však kupující - podnikatelé) právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo naše obchodní prostory prodejny, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy formou odeslání závazné objednávky, a jde-li o:

a) kupní smlouvu, tak běží až ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro odstoupení od smlouvy kupující vyplní vzorový formulář (viz příloha na konci těchto obchodních podmínek) a doručí ho e-mailem na adresu info@timo.cz nebo písemně na adresu K výtopně 1889, 412 01 Litoměřice.

Odstoupíte-li jako spotřebitelé od smlouvy, zakoupené zboží nám zašlete bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od učiněného odstoupení od smlouvy, na adresu K výtopně 1889, 412 01 Litoměřice, kdy tak musíte učinit na vlastní náklady. 

Zboží spotřebitel zašle nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem musí být zabalené do přiměřeně velké krabice, bez deformace košíčku. Výrobky značky Julimex lze z hygienických důvodů vrátit pouze v původním obalu s neporušenou ochrannou fólií, dle § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb.

Po odstoupení spotřebitele od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Za řádné odeslání zboží na adresu prodávajícího se přitom považuje, pokud kupující prodávajícímu doloží minimálně v kopii kumulativně: 

(i) podací lístek, jiný doklad o odeslání; 

(ii) aktuální fotografii stavu odesílaného zboží focenou minimálně ze tří (3) stran, ze které bude plynout bezvadný stav zboží;  

(iii) doklad o pojištění přepravy balíku nejméně na cenu předmětného zboží; a dále 

(iv) potvrzení o tom, že prodávající smí případná práva z pojištění uplatnit vůči přepravci svým vlastním jménem, pokud dojde ke ztrátě či poškození balíku. 

Bez ohledu na tyto údaje a doložené dokumenty však odpovídá kupující za to, že zboží se dostane do sféry prodávajícího v takovém stavu, v jakém to předpokládá zákon. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, viz ustanovení § 1833 občanského zákoníku.

V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Chtěli bychom vás informovat o tom, že jako zákazník e-shopu máte možnost využít mimosoudního řešení sporu. Informace o tomto postupu a formulář k zahájení řízení naleznete na stránkách ČOI:

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

O poskytování našich služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a sdělili jsme Vám před uzavřením smlouvy, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání pro Vaši nebo jinou osobu.

Následný zánik smlouvy

Prodávající vyrozumí spotřebitele o důvodech momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo zcela nepřiměřené změny/výchylky ceny zboží ze strany konečného dodavatele/výrobce. V takovém případě uzavření kupní smlouvy zanikne pro nemožnost plnění na straně prodávajícího. 

O také skutečnosti je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

Zboží s dárkem

V případě, že zákazník vrací zboží, jehož součástí byl dárek k nákupu, je povinen dárek vrátit. Pokud tak neučiní, bude mu od nároku na vrácení poměrné částky zaplacené kupní ceny odečtena obvyklá cena dárku.

Práva z vad

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným reklamačním řádem společnosti Timo s.r.o., jehož text je dostupný mimo jiné na www.timo.cz.

Ochrana osobních údajů

Jako spotřebitelé a zákazníci v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berete na vědomí, že osobní údaje poskytnuté na stránkách naší společnosti jako prodávajícímu budou z naší strany zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. 

Vyplněním osobních údajů Vaší osoby tedy výslovně souhlasíte a potvrzujete, že Vaše zadané osobní údaje jsou přesné a zavazujete se nám rovněž oznámit všechny změny údajů mající vliv na plnění závazků z těchto obchodních podmínek a smlouvy. 

Pro vyloučení pochyb tedy souhlasíte především se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. 

Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího - spotřebitele je po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. V rámci objednávání zboží si můžeme vyžádat Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

Jestliže jako spotřebitelé udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jste oprávněni souhlas odvolat na adrese export2@timo.cz.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, a s ustanoveními reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.