Všeobecné obchodní podmínky

1. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího

Timo s.r.o.
Sídlo: Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9
IČO: 09620052, DIČ: CZ09620052
Firma zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod značkou C9633 (dále jen "prodávající") 

Adresa pro vrácení zboží: 
Timo s.r.o.
K Výtopně 1889, 412 01 Litoměřice

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 724 349 003
E-mail: info@timo.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.10.2023 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.timo.cz. Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je obchodní společnost Timo s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9; IČO: 096 20 052, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339108.

2.2 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.

2.3 Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Timo s.r.o. nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění, a to s účinky do budoucna, tedy případná změna neovlivní právní poměry mezi účastníky nastalé před takovou změnou.

3. Kupní smlouva 

3.1 Internetový obchod Timo (resp. webové rozhraní internetového obchodu) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží.

3.2 Kupující si objedná zboží v internetovém obchodě prodávajícího následujícím způsobem:

3.2.1 Kupující si jím vybrané zboží (včetně informace o množství, velikosti, barvě, případně dalších parametrů) vloží do elektronického nákupního košíku (dále jen "košík"), kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" 

3.2.2 Pro objednání zboží kupující v prostředí internetového obchodu Timo vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář se zobrazí po kliknutí na ikonu elektronického nákupního košíku/nákupní tašky, a následně na tlačítko „ZOBRAZIT KOŠÍK“ ve kterém může kupující měnit množství vybraného zboží, případně vybrané zboží z košíku odstranit.

3.2.3 Objednávkový formulář obsahuje: adresu a zemi doručení zboží, způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží, identifikační a kontaktní údaje kupujícího (tj. zejména jeho jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu (pokud se liší od fakturační adresy), telefon a e-mail kupujícího).

3.2.4 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze úplné a správné údaje. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu úplné a správné údaje, prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu odeslat. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli škody způsobené poskytnutím neúplných či nesprávných údajů.

3.2.5 Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Objednávka odeslaná stiskem tlačítka "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT" se stává pro kupujícího závaznou. Kupující se tímto zavazuje objednávku zaplatit.

3.2.6 Kupující je povinen se seznámit a následně odsouhlasit tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Timo.

3.2.7 O přijetí objednávky bude prodávající kupujícího informovat elektronickou poštou (e-mailem). Potvrzení objednávky zašle prodávající na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mail kupujícího.

3.3 Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

3.4 To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde pro nemožnost plnění odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

3.5 Než kupující závazně potvrdí objednávku, formou kliknutí na tlačítko "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT", má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Nebude-li objednávka řádně a včas uhrazena, a to ani do tří (3) dnů ode dne jejího závazného odeslání, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.6 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím na internetových stránkách www.timo.cz uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

3.7 Následný zánik smlouvy – prodávající vyrozumí spotřebitele o důvodech momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo zcela nepřiměřené změny/výchylky ceny zboží ze strany konečného dodavatele/výrobce. V takovém případě uzavření kupní smlouvy zanikne pro nemožnost plnění na straně prodávajícího. O takové skutečnosti je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.timo.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím. Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

4.2 Zboží je možné platit buď:

 1. platební kartou on-line - prostřednictvím platební brány ComGate, 
 2. na dobírku – v takovém případě objednané zboží kupující uhradí při převzetí zásilky dopravci.

Při osobním odběru zboží (iii) ve firemních prodejnách Timo uhradí zákazník zboží platební kartou on-line (platba předem) - prostřednictvím platební brány ComGate.

Cena dobírky je 52 Kč/ 2 EUR. Pokud bude z technických důvodů nedostupná on-line platba kartou na e-shopu www.timo.cz, je poplatek za dobírku po dobu nedostupnosti tohoto způsobu platby kartou zrušen.

5. Dodací podmínky

5.1 Prodávající vyřizuje objednávky odesláním zpravidla do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající ovšem neodpovídá za dodržení lhůty, a to zejména v situaci, kdy vlivem velkého zájmu o výprodejové zboží dojde ke zpoždění dodání zásilky. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání zboží.

5.2 Zboží je kupujícímu dodáváno dle jeho výběru buď (i) k osobnímu odběru na firemních prodejnách Timo, nebo (ii) prostřednictvím dopravce, který kupujícího předem kontaktuje a domluví čas osobního předání balíku. O případném zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. 

5.3 Náklady na dodání zboží činí: 

 • 19,- Kč  a) v případě osobního odběru zboží ve firemních prodejnách Timo, b) při nákupu nad 1 999 Kč/ 82 € (pro Slovenské zákazníky) nebo c) během mimořádné akce "Poštovné zdarma" nebo „Doprava zdarma“ nad určitou částku. Poštovné zdarma dle bodu c) nelze kombinovat se slevovým voucherem Věrnostního programu Timo. 
 • 119 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL;
 • 129 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty;
 • 119 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby GLS;
 • 79 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna;
 • 4,99 EUR v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby Pošta bez hranic na Slovensko.

6. Věrnostní program Timo

6.1 Jako kupující máte právo využívat Věrnostní program Timo. K využívání věrnostního programu je potřeba založit si a nakupovat přihlášený do vašeho zákaznického účtu. 

6.2 Věrnostní program Timo se vztahuje pouze na zboží zakoupené prostřednictvím objednávky učiněné přes e-shop Timo. Celá pravidla Věrnostního programu najdete na adrese https://www.timo.cz/cs/content/393-vernostni-program.  Podmínkou pro využívání výhod věrnostního programu je odebírání našeho newsletteru. 

7. Dárkové poukazy a slevové kódy

7.1 Kupující má právo při tvorbě objednávky zadat slevový kód.

7.2 Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, pro dárkové poukazy a slevové kódy platí následující pravidla:

7.2.1 Slevové kódy nelze použít na nákup dárkových poukazů.

7.2.2 Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze.

7.2.3 Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

7.2.4 Doba platnosti slevových kódů vydávaných prodávajícím závisí výhradně na rozhodnutí prodávajícího.

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

8.1 V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte jako kupující – spotřebitelé (ne však kupující – podnikatelé) právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo naše obchodní prostory prodejny, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy formou odeslání závazné objednávky, a jde-li o:

8.1.1 a) kupní smlouvu, tak běží až ode dne převzetí zboží,

8.1.2 b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

8.1.3 c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2 Pro odstoupení od smlouvy kupující vyplní vzorový formulář (viz příloha na konci těchto obchodních podmínek) a doručí ho e-mailem na adresu info@timo.cz nebo písemně na adresu K Výtopně 1889, 412 01 Litoměřice.

8.3 Odstoupíte-li jako spotřebitelé od smlouvy, zakoupené zboží nám zašlete bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od učiněného odstoupení od smlouvy, na adresu K Výtopně 1889, 412 01 Litoměřice, kdy tak musíte učinit na vlastní náklady. 

8.4 Zboží spotřebitel zašle nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem musí být zabalené do přiměřeně velké krabice, bez deformace košíčku. Výrobky značky Julimex lze z hygienických důvodů vrátit pouze v původním obalu s neporušenou ochrannou fólií, dle § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb.

8.5 Vrácené zboží musí být nenošené a musí být dodržena hygienická opatření při jeho zkoušení. Všechno spodní prádlo a plavky je povoleno zkoušet pouze na vlastní spodní prádlo, nikdy ne přímo na tělo.  Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

8.6 Po odstoupení spotřebitele od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

8.7 V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Za řádné odeslání zboží na adresu prodávajícího se přitom považuje, pokud kupující prodávajícímu doloží minimálně v kopii kumulativně: 

 1. podací lístek, jiný doklad o odeslání; 
 2. aktuální fotografii stavu odesílaného zboží focenou minimálně ze tří (3) stran, ze které bude plynout bezvadný stav zboží;  
 3. doklad o pojištění přepravy balíku nejméně na cenu předmětného zboží; a dále 
 4. potvrzení o tom, že prodávající smí případná práva z pojištění uplatnit vůči přepravci svým vlastním jménem, pokud dojde ke ztrátě či poškození balíku. 

8.8 Bez ohledu na tyto údaje a doložené dokumenty však odpovídá kupující za to, že zboží se dostane do sféry prodávajícího v takovém stavu, v jakém to předpokládá zákon. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, viz ustanovení § 1833 občanského zákoníku.

8.9 V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

8.10 Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

8.11 Chtěli bychom vás informovat o tom, že jako zákazník e-shopu máte možnost využít mimosoudního řešení sporu. Informace o tomto postupu a formulář k zahájení řízení naleznete na stránkách ČOI: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

8.12 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

8.12.1 O poskytování našich služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a sdělili jsme Vám před uzavřením smlouvy, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

8.12.2 O dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání pro Vaši nebo jinou osobu.

9. Práva z vad

9.1 Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným reklamačním řádem společnosti Timo s.r.o., jejž je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

9.3 Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4 V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad nebo opravu věci, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu nebo opravu součásti věci. 

9.5 Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.6 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.7 Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

10. Reklamační řád

10.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

10.2 Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

10.2.1 je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 

10.2.2 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

10.2.3 vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

10.2.4 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, 

10.2.5 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

10.3 Kupující uplatní reklamaci vyplněním reklamačního formuláře (ke stažení na konci těchto všeobecných obchodních podmínek) a zasláním spolu se zbožím na adresu společnosti K Výtopně 1889, 412 01 Litoměřice. 

10.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

10.5 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

10.6 Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

10.7 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

10.8 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit (např. e-mailem). Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

10.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10.10 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména Českou obchodní inspekci na stránkách www.coi.cz.

10.11 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Jako spotřebitelé a zákazníci v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berete na vědomí, že osobní údaje poskytnuté na stránkách naší společnosti jako prodávajícímu budou z naší strany zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. 

11.2 Vyplněním osobních údajů Vaší osoby tedy výslovně souhlasíte a potvrzujete, že Vaše zadané osobní údaje jsou přesné a zavazujete se nám rovněž oznámit všechny změny údajů mající vliv na plnění závazků z těchto obchodních podmínek a smlouvy. 

11.3 Pro vyloučení pochyb tedy souhlasíte především se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Objednávka kupujícího – spotřebitele je po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. V rámci objednávání zboží si můžeme vyžádat Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

12.2 Jestliže jako spotřebitelé udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jste oprávněni souhlas odvolat na adrese export2@timo.cz.

12.3 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, a s ustanoveními reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

12.4 Kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

12.5 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  V otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a zákonem č. 374/2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.7 Jakákoliv změna kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma kupními stranami.

.

.

.

Soubory ke stažení

Reklamační formulář

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy